Mes Facebook'e RSS

Valdorfo darželis "Bitė lingo"

 

Pedagogika

, Vilnius

darzelis kaledos6METODIKA IR UGDYMO PRINCIPAI

„Bitė lingo“ darželis remiasi Valdorfo  pedagogine sistema, sukurta Rudolfo Štainerio (Rudolf Steiner), kur ugdymas grindžiamas individualia vaiko raida bei amžiaus tarpsnių ypatumais, dienos, savaitės, metų ritmu, kaip juos diktuoja aplinkos, gamtos sąlygos. Pamėgdžiojimas yra pripažintas svarbiausia Valdorfo pedagogikoje ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi priemone – taigi, suaugusieji vaikų darželiuose ugdo per pamėgdžiojimą, ir didžioji dalis to, ko vaikai išmoksta šiame amžiaus tarpsnyje, yra perteikiama suaugusiojo veiklos pavyzdžiu.

Pagrindinės vertybinės ugdymo nuostatos:

 • Pasaulis yra saugi vieta. Mažam vaikui (iki 7 m.) svarbiausia pajusti, kad pasaulis yra geras ir saugus. Taip formuojasi pirminis vaiko ir pasaulio santykis, kuris, be jokios abejonės, taps kertiniu tolimesniame jo gyvenime.
 • Pasaulis yra tikras. Mažas vaikas daugelį dalykų patiria pojūčiais, todėl vaikus supa daiktai iš natūralių medžiagų – medžio, vilnos, šilkų, kankorėžių ir t.t. Liesdamas natūralų daiktą, gali išgyventi gerokai daugiau nei liesdamas plastikinį, nes pvz. medis, be savo individualios formos, kvapo, faktūros, saugo savyje ir istoriją, išmintį, gyvastį, kurią galima pajusti visiškai nesąmoningai.
 • Grupėje daug „geros medžiagos“ mėgdžiojimui. Auklėtojos kuria tokią aplinką, kuri būtų tinkama mėgdžiojimui. Todėl auklėtojos vaikų akivaizdoje tvarkosi, šluoja lapus, rūšiuoja atliekas, pagarbiai elgiasi su visais daiktais ir maistu.
 • Mes esame gamtos dalis. Žemė yra gyvas organizmas, ir jei žmogus atitinka jos ritmus, jie ima „kvėpuoti“ drauge taip, kaip ir tūrėtų būti. Vaikų veikla orientuota į metų laikus: pavasarį sodiname sėklas, stebime jų augimą, rudenį renkame derlių, ruošiamės žiemai.
 • Ritmas – gyvybinės jėgos šaltinis. Kaip įkvėpimą pakeičia iškvėpimas, taip ir grupėje aktyvesnė veikla keičiama ramesne. Ritmas vaiko gyvenime sukuria saugumą. Jis jaučiasi saugus tik gerai žinodamas, kad po Ryto rato seks pusryčiai ir t.t. Be to, mažam vaikui svarbu jausti ne tik Dienos, bet ir Savaitės, Metų ritmus.
 • Pasakose – gyvenimo išmintis. Labai svarbi Valdorfo grupės „iškvėpimo“ fazė – pasakos. Kiekvieną savaitę kruopščiai parenkama vis nauja pasaka, kuri atitinka tos savaitės ritmą, metų laiką, bendrą vaikų nuotaiką. Kiekvieną dieną prieš pietų miegą sekama ta pati pasaka, kad mažas vaikas galėtų ją išgirsti ir išgyventi (t.y. nesąmoningai suvoktų, kokios vertybės yra perduodamos).

darzelis uzgavenes

DARŽELIO TIKSLAI

 • Mylėti ir gerbti vaiką už tai kas jis yra, o ne už tai ką jis daro.
 • Suteikti vaikams pažinimo džiaugsmą, žadinti teigiamas emocijas, mokyti meilės, pagarbos artimui, gamtai, Žemei
 • Ugdyti vaiko valią ir drąsą, šventumo sampratą.
 • Mes orientuojamės į patį procesą, ne į rezultatą. Ir vis tik bet koks darbas grupėje yra tikslingas: jei maišome tešlą, tai valgome ir bandeles.
 • Nebausti vaiko, nors labai aiškiai duoti jam suprasti, kad esame nusivylę, pikti ar įskaudinti.
 • Leisti natūraliai skleistis vaikų kūrybingumui: ne aiškinti kaip ir ką jie turėtų daryti, o sudaryti sąlygas laisvai žaisti, panaudojant visas įmanomas priemones ir daiktus (stalus, suolus, medžiagas, kaladėles)
 • Sukurti grupės aplinką, artimą namų aplinkai.

MIŠRAUS AMŽIAUS VAIKŲ GRUPĖ

Valdorfo darželyje didelė reikšmė teikiama socialiniam ir asmeniniam vaikų vystymuisi. Grupė vaikų – tarsi maža visuomenė, kur gali būti įvairių socialinių sluoksnių, įvairių gebėjimų asmenybės. Valdorfo grupėse gali būti sėkmingai integruojami ir specialiųjų poreikių vaikai. Kartu mažų vaikų grupė – tarsi išplėstinė šeima, kur yra įvairaus amžiaus vaikai. Tokioje asmenybių įvairovėje akcentuojami kiekvieno privalumai, mokomasi gerbti kiekvieną, nepriklausomai nuo jo gebėjimų.

Mišrus vaikų amžius grupėse skatina padėti vieni kitiems (nusirengti, apsirengti, užsirišti batus ir pan.), pratina būti tolerantiškais, nesišaipyti iš mažiau sugebančio, nerangesnio ar drovesnio draugo. Mažyliai, stebėdami vyresniuosius, mokosi bendrauti ir žaisti. Tokia “šeimyniška” situacija moko vaikus draugiškumo ir empatijos. Be to, vaikų teisės ir pareigos grupėje diferencijuojamos pagal amžių. Vyresnieji vaikai jau gali peiliu drožinėti iš medžio, rengti savo išleistuvinius projektus, galbūt – nemiegoti pietų miego metu ar turėti kitų privilegijų, kurių mažesnieji taip pat svajoja sulaukti, kai taps tokie dideli, savarankiški ir įgudę, išmanantys, kaip ir jų vyresnieji draugai. Savo ruožtu, vyresnis amžius suteikia ir daugiau pareigų, atsakomybės – dažniau pabaigti darbą iki galo, padėti suaugusiems tvarkytis, rūpintis mažyliais.

Į darželį priimame 2-6 metų amžiaus vaikučius.

Straipsniai Valdorfo pedagogikos tema:

Panorama Theme by Themocracy